गोल्डस्टारको डिलर सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं, साउन १० (सेतोपाटी)