काठमाडौं महानगरभित्र घर, जग्गा भाडामा लगाउँदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ बहाल कर


काठमाडौँ महानगररपालिकाले महानगर भित्रका कुनै पनि घर भाडामा लगाए बापत १२ प्रतिशत कर उठाउने भएको छ।

सविंधानको धारा २३० अनुरुप महानगरको नगरपरिषदले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७४ अनुसार यस क्षेत्रभित्रका कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, जग्गा, टहरा, पोखरी वा अन्य कुनै सम्पति पुरै वा आशिंक रुपमा भाडामा दिएमा भाडा बापतको रकमको १२ प्रतिशत दरले बहाल कर तिर्नुपर्ने भएको हो।

त्यस्तै, संगठित संघसंस्था, कम्पनी, कार्यालय लगायतले भने भाडामा बसेबापतको रकम बुझाउँदा स्रोतमै अंग्रिम बहाल कर कट्टि गरी दाखिला गर्नुपर्ने नयाँ नियममा उल्लेख गरिएको छ।

महानगरले क्षेत्रगत आधामा न्युनतम बहाल कर तोक्न सक्ने छ वा उसले निर्धारण गरको कार्यविधि अनुसार करदाता स्वंयले बहाल घोषणा गरेको आधारमा त्यसैमा टेकेर बहाल कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.