तीन महिनाको माग धान्ने पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बन्दै
काठमाडौं, असार २५