तेह्रथुमे ढाकाको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गरिँदै
काठमाडौं, असार २३