यार्साबाट डोल्पाली एक दम्पतीको कमाई तीन लाख
दुनै, असार १९