उद्योग विकास शाखाबाट उद्योग दर्ता हुने
काठमाडौँ, असार १७