सेयरमा लगानी गर्न ऋण दिँदै बैंकहरु
काठमाडौं, भदौ २०