के हो कमोडिटी मार्केट, कसरी गरिन्छ कारोबार?
सुरेन्द्रन, सिईओ मेक्स