धितोपत्र बोर्डका सदस्यले सेयर किन्न नपाउनेगरी आचार संहिता लागू


नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्ना सदस्यहरुलाई सेयरमा लगानी गर्न नपाउनेगरी आचारसंहिता लागू गरेको छ।

वित्तीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरुको लागि आचारसंहिता लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ। आचारसंहिताअनुसार बोर्ड सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न तथा दोस्रो बजारमा समेत धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न पाउने छैनन्।

त्यस्तै उनीहरुले आफूले प्रतिनिधित्व गरेको संस्थाको अतिरिक्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रक्रियामा रहेका सङ्गठित संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार तथा पारिश्रमिक वा शुल्क पाउने गरी काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्ता संस्थाहरुको छलफल कार्यक्रममा समेत सदस्यहरु सहभागी हुन पाउने छैनन्।

बोर्ड सदस्यले ओहदाको कर्तव्य पालनागर्दा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै सूचना, कागजात वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट बोर्डको अहितहुने गरी कुनै पनि पनिसञ्चार माध्यमलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सङ्केत वा प्रकट गर्न नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

बोर्ड सदस्यले व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था वा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन प्रक्रियामा रहेका सङ्गठित संस्थालाई कुनै प्रकारको सेवा प्रदान गरेको भए बोर्डलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ।

त्यस्ता संस्थाका सम्बन्धमा बोर्डमा हुने छलफलमा स्वार्थ बाझिने भएकाले छलफल तथा निर्णयमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ।

त्यस्तै सदस्यहरुले धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत सङ्गठित संस्था तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नाम दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाउँदैनन्।

काममा असर पर्नेगरी स्वीकृतिबिना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार माग्न, स्वीकार गर्न वा आफ्नो परिवारको कूनै सदस्यबाट स्वीकार गराउन नमिल्नेगरी आचारसंहिताले बाँधेको छ।

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.