इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको ४९ लाखभन्दा बढी शेयर नेप्सेमा सूचीकृत