‘एक व्यक्ति, एक बैंक खाताको नीति’पछि २२ लाख नयाँ खाता थपिए
काठमाडौँ, असार २७