पाँच लाख रुपैयाँ बराबरका पुराना नोट खरिद बिक्री
काठमाडौं, असार २६