जापानको फुकुओकामा आइएमई क्योदाईको नयाँ शाखा
फुकुओकामा, असार २३