चेम्बरले भन्यो ‘वित्तीय क्षेत्र भएकाले सेयर बजारमा भ्याट लगाउनु हुँदैन’
काठमाडौँ, असार १७