भानु, भीरकोट र लक्ष्मीनियामा मेगा बैंक
काठमाडौँ, जेठ २