बजाजको नयाँ सोरुम कैलालीको टिकापुरमा
टिकापुर,भदौ १९