प्रोटोनको ‘प्रोटोनसागा’ गाडी नेपालमा सार्वजनिक 
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, माघ १