दशैँका लागि मुस्ताङबाट भेडाच्याङ्ग्रा निकासी हुन थाले
म्याग्दी, भदौ ३१