पानीको अभावले सप्तरीमा ३५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ
सप्तरी, साउन ७