मौरीजस्तै जाँगरिला डिलबहादुर कमाउँछन् वर्षको १२ लाख
सेतोपाटी गलकोट, साउन २०