पर्वतको दुर्लुङमा छाँगावरोहण खेल सञ्चालन हुँदै
पर्वत, असोज १