अाजदेखि स्वदेशमा उत्पादित धागो र कपडा मेला सुरू
काठमाडौं, भदौ ३०