पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना हुँदै
काठमाडौं, भदौ ३०