रोल्पा मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै
रोल्पा, भदौ २८