सरकारको कारण साल्ट ट्रेडिङ आर्थिक घाटामा
काठमाडौं, भदौ २७