तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना बेवास्ताको शिकार,सम्बन्धित निकायको ध्यान गएन 
म्याग्दी, भदौ २६