प्राविधिक शिक्षालयबाट चार हजार जनशक्ति उत्पादन
जुम्ला, भदौ २६