खानेपानी संस्थानद्वारा चार करोड महसुल संकलन
विराटनगर, भदौ २२