पर्यटकीय याम सुरू भएसँगै होटल भरिभराउ, पचहत्तर प्रतिशत होटल बुकिङ
काठमाडौं, भदौ १९