बाढीबाट दुई हजार रोपनी खेतको धान नष्ट
नुवाकोट, भदौ ११