एउटै वडाबाट एकसय ४७ मेवाको विद्युत् अायोजना निर्माणाधीन अवस्थामा
म्याग्दी, भदौं ७