अनलाइन प्रक्रिया शुरू भएसँगै वैदेशिक लगानीमा भयो वृद्धि
काठमाडौं, भदौं ५