कार्पेट निर्यात संघको अध्यक्षामा गुरुङ
काठमाडौं, साउन २७