अाजदेखि राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको सम्मेलन शुरु
काठमाडौं, साउन १९