नेस्याङमा जडीबुटीबाट १६ लाख राजस्व सङ्कलन
मनाङ, साउन १९