लेखासमितिले रोक्यो सोलार खरीद प्रक्रिया 
काठमाडौं, साउन १७