दाङमा खेत बाँझै, हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ
दाङ, साउन १६