कर्मचारीलाई नयाँ घर निर्माणका लागि ३९ करोड ६१ लाख ऋण सहयोग
पोखरा, साउन  १६