पाल्पामा ६४३ उद्योग दर्ता, सबैभन्दा बढी वाणिज्यतर्फ