करीब १ अर्ब लागतमा बन्ने भयो ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेण्टर’
काठमाड‌ौं, साउन १५