बोइङ खरिद गर्न सात कम्पनीको आवेदन 
काठमाडौं,  साउन १३