बजार लिँदै स्वदेशी हस्तकलाका सामानले, करीब ५ लाख बराबर विदेशमा निर्यात
काठमाड‌ौं, साउन ८