यसकारणले रद्द भयो भक्तपुरमा सवारी साधन अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षा
भक्तपुर,  साउन ८