होमस्टे सञ्चालनका लागि तेह्र लाख हस्तान्तरण
कञ्चनपुर,  साउन ८