उखुको भुक्तानी रोकेको विरोधमा आन्दोलन
महोत्तरी, जेठ ४