‘एक परिवार एक गाई/भैँसी उपलब्ध गराउ’
काठमाडौं, पुस २७ (रासस)