एन आर एन यूकेको सदस्य संख्या ३ हजार ६ सय २५
फडिन्द भट्टराई लन्डन, साउन ३१