एडमन्ड हिलारीको भूमिमा पहिलोपटक घन्कियो नेपाली लोक–रक
 अकल्याण्ड (न्यूजिल्याण्ड), साउन १४