तनहुँका  कैनी बेलायतमा सांसदको सम्भावित उम्मेदवार
फडिन्द्र भट्टराई, लन्डन, वैशाख १०