क्यानडामा आमाबुवालाई बोलाउने भिसा खुल्दै
{"status":"success"}